Akcje zbiorcze

Akcje zbiorcze

Optim Serwis, w ramach Akcji Zbiorczych oferuje usługi współpracy z różnego rodzaju podmiotami, które chcą realizować swoje cele i zadania, łącząc siły i tworząc związki zawodowe, a także organizacje pozarządowe. Współpracujemy z wieloma instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami, dostarczając skutecznych narzędzi, jakie są potrzebne do realizacji konkretnych projektów.

  • Planowanie, harmonogramowanie i realizacja zorganizowanych zadań